Depolitizarea ministerelor – așteptări și realitate.

Rezumat. Analiza dată are drept scop evaluarea gradului de implementare a conceptului de depolitizare a funcțiilor de conducere din ministere în urma reformei structurii Guvernului. Au fost sistematizate date privind gradul de implicare politică anterioară...

read more
Share This