Apel public cu privire la organizarea concursului pentru selectarea membrilor Consiliului de Observatori şi Consiliului de Administraţie al SA „Moldovagaz”

apr. 22, 2024

Câteva organizaţii obşteşti au adresat un apel autorităţilor, prin care solicită organizarea unui concurs public pentru selectarea membrilor desemnaţi din partea Republicii Moldova în organele de conducere ale SA „Moldovagaz”.

În anul curent expiră mandatele unor membri ai organelor de conducere ale SA „Moldovagaz”, desemnaţi de Republica Moldova, şi anume:

  • în luna iunie 2024 expiră mandatul a 4 membri ai Consiliului de Administraţie (organ colegial executiv) al SA „Moldovagaz”;
  • în luna iulie 2024 expiră mandatul membrilor Consiliului de Observatori (organ colegial de supraveghere, subordonat Adunării Generale a Acţionarilor).

Selectarea prin concurs a membrilor organelor de conducere ale întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital public este prevăzută în mai multe acte normative. Organizarea acestor concursuri reprezintă un angajament asumat de Republica Moldova în raport cu FMI şi Comisia Europeană.

Potrivit actelor normative, anunţul se publică cu 20 zile înainte de data limită de depunere a cererii de participare la concurs. Evaluarea candidaţilor se realizează în termen de cel mult 20 zile lucrătoare de la data limită de depunere a dosarelor. În componenţa comisiei de selectare se include un reprezentant al societăţii civile.

Republica Moldova deţine o cotă de 35,33% în capitalul SA „Moldovagaz” şi are dreptul să numească reprezentanţii săi în organele de conducere a întreprinderii, la propunerea Ministerului de ramură:

  • Potrivit art. 44 din Statutul SA „Moldovagaz”, Consiliul de Observatori este ales de Adunarea Generală a Acţionarilor şi este compus din 6 persoane, dintre care 2 persoane sunt desemnate de Ministerul de ramură al Republicii Moldova (Ministerul Energiei). Reprezentarea statului în societăţile comerciale cu cotă de participare a statului se realizează prin: a) desemnarea unei persoane în calitate de reprezentant al statului, care poate fi doar funcţionar public al autorităţii abilitate, şi b) alegerea unor persoane în calitate de membri ai consiliului, în baza propunerii conducătorului autorităţii abilitate. Prin urmare, se constată că doar un singur membru al Consiliului de Observatori al SA „Moldovagaz”, desemnat de Ministerul Energiei, urmează a fi selectat prin procedură de alegere.

În conformitate cu prevederile art. 47 din Statutul SA „Moldovagaz”, Consiliul de Administraţie este numit de către Consiliul de Observatori, pe un termen de 3 ani, într-o componenţă de 9 persoane, dintre care 4 persoane (inclusiv Preşedintele Consiliului de Administraţie) sunt numite la propunerea Ministerului de ramură al Republicii Moldova.

Accesează anexa aici.

Share This