Poziția Comunității WatchDog.MD privind crearea așa numitului ”Centru național de apărare informațională și combatere a propagandei – PATRIOT”

mai 31, 2023

Pe parcursul anului 2022, au avut loc multiple consultări pe platformă parlamentară și în diverse formate inițiate de multiple organizații din țară și de peste hotare. Urmare a acestora, s-a cristalizat necesitatea identificării unor soluții sistemice pentru a preveni și contracara efectele nocive ale dezinformării și manipulării opiniei publice în Republica Moldova. Din start, Comunitatea WatchDog.MD a fost implicată activ în aceste procese, alături de organizații notorii precum IPRE, IPIS, API și multe altele. În proces, cu suportul partenerilor occidentali, au fost examinate experiențele altor state democratice în acest domeniu, practica CtEDO și a Comisiei de la Veneția. Spre finele anului 2022, s-a constatat imposibilitatea aplicării oricăror măsuri punitive pentru contracararea dezinformării în spațiul online sau efectele marginale nesemnificative ale acelor măsuri, care pot fi aprobate prin lege și aplicate, cum ar fi simpla blocare a unor site-uri. Experiența altor state precum Estonia, Cehia, Ucraina și multe altele, dar și recomandările partenerilor de dezvoltare s-au cristalizat în ideea agreată de sporire a capacităților instituțiilor de stat în domeniul depistării dezinformării, care amenință securitatea de stat. Pe lângă acestea, s-a agreat necesitatea consolidării capacităților de comunicare strategică, cu scopul prevenirii, contracarării rapide și eficiente a cazurilor de dezinformare, precum și necesitatea unei comunicări transparente, proactive, cu scopul creșterii coeziunii sociale și a încrederii în instituțiile statului.

Comunitatea WatchDog.MD și-a asumat rolul de sintetizare a tuturor propunerilor în cadrul unei inițiative de politică publică, menită să creeze o agenție publică de tip StratCom, după modelul statelor democratice. Inițiativa a luat forma unui proiect de Hotărâre a Guvernului ”Cu privire la organizarea şi funcționarea Instituției Publice „Centrul de Comunicare Strategică”. Proiectul a fost consultat și avizat pozitiv în luna ianuarie 2023 pe platforma Palierului Mediatic din cadrul Consiliului coordonator pentru asigurarea securității informaționale. Ulterior, acesta urma să fie publicat pentru consultări publice largi și aprobare în ședință de Guvern. În contextul remanierii Guvernului, procedura a întârziat. În luna martie 2023, Președinta Republicii Moldova a venit cu inițiativa de a revedea încadrarea Centrului în arhitectura instituțională a Republicii Moldova, cu scopul de a sublinia rolul acestuia în eforturile de asigurare a securității informaționale și extinderea posibilității de cooperare cu întregul spectru al instituțiilor de stat. Experții Comunității WatchDog.MD, în cooperare cu personalul Serviciului Consiliului Suprem de Securitate, au demarat analizele necesare pentru ajustarea proiectului. Ulterior, responsabil pentru asigurarea aprobării propunerilor din cadrul proiectului a fost desemnat Andrei Spînu, Secretarul general al instituției prezidențiale.

În luna aprilie, a fost elaborat și coordonat conceptul Centrului, atribuțiile, încadrarea instituțională, reglementarea activității și alte aspecte. În baza conceptului aprobat de către administrația prezidențială, Comunitatea WatchDog.MD a elaborat proiectul de Lege cu privire la constituirea Instituției Publice „Centrul pentru Comunicare Strategică și Transparență”. La 29 aprilie 2023, acesta a fost transmis către administrația prezidențială, pentru examinare și consultare, dar și pentru eventuale ajustări și promovare. Cu scopul de a preveni orice speculații, publicăm proiectul de lege integral, în forma în care a fost expediat conducerii administrației prezidențiale.

La data de 28 aprilie, conducătorul administrației prezidențiale a transmis pentru informare proiectul de lege care a suferit modificări importante, deși neprincipiale. La data de 29 mai, doamna Președintă a Republicii Moldova a susținut un briefing de presă în care a anunțat inițiativa de creare a Centrului național de apărare informațională și combatere a propagandei – PATRIOT.  Denumirea instituției a fost înlocuită în ultimul moment, fără consultarea opiniei noastre. Mai mult, remarcăm că în cadrul materialelor pregătite pentru briefing, doamna Președintă a fost indusă în mod grav în eroare. În cadrul discursului, au fost făcute referințe la libertatea de exprimare, lăsând spațiu pentru interpretări și aluzii eronate. Nici textul proiectului de lege, pregătit de către Comunitatea WatchDog.MD, nici cel modificat de către administrația prezidențială nu presupun niciun fel de instrumente punitive sau de limitare a libertății cuvântului. Am luat act de modificările nepotrivite și am solicitat respectuos Secretarului general al instituției prezidențiale remedierea erorii comise.

În data de 30 mai, pe site-ul administrației prezidențiale a fost publicat proiectul de lege definitivat. Acesta a suferit noi și multiple modificări comparativ cu varianta care ne-a fost prezentată în data de 28 mai. Printre altele, au fost introduse mai multe definiții improprii pentru scopul inițial al legii, cel de a lupta împotriva dezinformării care afectează securitatea statului, și nu oricărei forme de dezinformare. În text a apărut termenul contradictoriu de propagandă, considerat nerecomandat pentru utilizare în documente juridice și cele de politici. Mai mult, acesta se regăsește chiar în titlul viitoarei instituții. La fel, în titlu este prezentă formularea apărare informațională – un termen potrivit mai curând detașamentelor militare specializate în operațiuni psihologice și de contra-propagandă în condiții de război convențional sau cu scopul de a-l preveni.

Centrului i-a fost atribuit rolul nefiresc de comunicare directă cu publicul larg, contrar conceptului inițial de asistență acordată instituțiilor statului și altor actori relevanți. Filosofia generală a proiectului – prevenirea dezinformării și creșterea încrederii în instituțiile statului prin asigurarea celor mai bune și proactive practici în domeniul transparenței, pur și simplu, s-a pierdut din însăși ideea inițiativei legislative. Legea cuprinde și alte formulări nepotrivite, cum ar fi activitatea centrului în forma unei autorități publice, și nu ca instituție publică. Or, această formă de organizare juridică nu poate fi fondată de Președintele Republicii Moldova.

În scopul evitării oricăror asocieri nedorite cu proiectul denaturat, pe care nu îl susținem în forma actuală, emitem prezentul comunicat public, care conține și textul propunerii înaintate de noi.

Facem apel către administrația prezidențială să revină la textul inițial, să renunțe la terminologia nepotrivită într-o societate democratică și care creează asocieri nepotrivite pentru instituția nou creată. Totodată, considerăm oportună păstrarea în calitate de persoane responsabile pentru astfel de politici sensibile numai a specialiștilor cu experiență și pregătire suficientă. De asemenia, având în vederea sensibilitatea subiectului și percepțiile negative cauzate de comunicare eronată a inițiativei, solicităm respectuos organizarea de consultări publice conforme bunelor practici, cu participarea fizică a părților interesate și oferirea de răspunsuri și explicații în cadrul unui dialog deschis.

LEGEA cu privire la constituirea Instituţiei Publice „Centrul pentru Comunicare Strategică și Transparenţă” poate fi accesată prin intermediul linkului activ. 

Share This