Ghid practic de transparență locală

aug. 15, 2020

Transparența autorităților publice înseamnă asigurarea accesului cetățenilor la informațiile de interes public. Aceste informații trebuie să fie ușor de accesat și ușor de înțeles, ca aceștia să poată participa informat la procesele care se întâmplă în stat, în localitate. 

APL produce și deține informații de interes public. Atât APL cât și informația pe care o deține aceasta este un bun public care aparține tuturor. Astfel, dreptul la acces la informație este garantat de Constituţia Republicii Moldova, tratatele şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, Legea nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie  și Legea Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional

Informația de interes public sau informația oficială este informația care ține de sau rezultă din activitatea autorității sau instituției publice. Ea este deținută de autorităţile și instituțiile publice centrale/locale și persoane fizice sau juridice care desfășoară activități care afectează publicul în general. 

Conform legislației în vigoare, informația oficială sau informația de interes public poate fi cerută de orice cetățean al Republicii Moldova, cetățenii altor state și apatrizii (care au domiciliul sau reședința pe teritoriul Republicii Moldova). Cetățenii ce solicită o informație de la o autoritate/instituție publică, nu trebuie să își justifice cererea. Legea Nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație prevede expres acest fapt. Furnizorul de informații, de cealaltă parte, este obligat prin lege să ofere răspuns.

O cerere de solicitare de informații poate fi expediată prin poștă, e-mail, fax, pe pagina web a APL sau depusă direct la APL. În mod obișnuit, procesarea cererii și oferirea răspunsului nu durează mai mult de 15 zile de la data înregistrării cererii. Totuși, termenul poate fi prelungit în unele cazuri. Care sunt acestea și ce instrumente oferă legea în acest sens, găsiți în Ghidul de Transparență Locală.

Continuarea Ghidului o găsiți

Rezumatul în format VIDEO poate fi accesat  AICI

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Formarea unei rețele de organizații locale active în watchdog- ing și implicare civică”, implementat de Comunitatea „WatchDog.MD” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.


Share This