Are Plahotniuc șanse să obțină anularea sancțiunilor UE?

oct. 12, 2023

Vlad Plahotniuc a contestat decizia Consiliului de a impune sancțiuni, inclusiv o interdicție de viză și înghețarea activelor, din cauza presupuselor sale acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova. Contestația sa se bazează pe două argumente principale: în primul rând, că au existat erori semnificative în evaluarea dovezilor care justifică includerea sa pe listă și, în al doilea rând, că drepturile sale în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană și al Cartei drepturilor fundamentale a UE au fost încălcate.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) are competența de a verifica legalitatea sancțiunilor impuse persoanelor sau entităților. Cu toate acestea, controlul CJUE nu analizează aspectele factuale ale cazului, cum ar fi dacă sancțiunile sunt echitabile sau necesare. În schimb, se concentrează pe asigurarea respectării drepturilor procesuale, inclusiv a dreptului de a fi audiat și a accesului la probe.

O provocare semnificativă în aceste cazuri este accesul limitat la informațiile clasificate, care împiedică o revizuire judiciară eficientă și drepturile de apărare. CJUE s-a pronunțat împotriva sancțiunilor în cazurile în care nu au putut fi dezvăluite probe relevante. Ca răspuns la provocările juridice și la preocupările legate de insuficiența probelor, Consiliul și-a extins criteriile de includere pe listă. Acest lucru îi permite să desemneze mai ușor entitățile pe baza unor motive mai largi, cum ar fi o „legătură suficientă”. Această strategie a redus numărul de cazuri pierdute în instanță, deoarece necesită dovezi mai puțin robuste. 

În concluzie, rezultatul contestației lui Vlad Plahotniuc rămâne incert, dar tendințele recente sugerează că sancțiunile au devenit mai rezistente la controlul judiciar datorită unor criterii mai largi și a utilizării mai frecvente a informațiilor din surse deschise. Chiar dacă sancțiunile sunt inițial ridicate, există posibilitatea ca Vlad Plahotniuc să fie reintrodus pe listă în cazul în care Consiliul își modifică criteriile, așa cum s-a întâmplat în cazuri anterioare. În cele din urmă, rezultatul va depinde de argumentele specifice prezentate, de puterea probelor și de interpretarea juridică a instanței care se ocupă de caz.

Deschide analiza integrală.

Share This