Dosarul Partidului Șor: Justiție vs Securitate

oct. 4, 2023

Dispoziția nr. 86 din 4 octombrie 2023 încearcă să introducă criterii mai specifice și să abordeze problemele ridicate de Curtea Constituțională în legătură cu Articolul 16(2)(e) anterior al Codului Electoral. Cu toate acestea, există încă preocupări cu privire la protecția adecvată a drepturilor individuale și la echilibrarea corespunzătoare a intereselor statului și ale indivizilor, care pot necesita o evaluare atentă în practică.

Dispoziția este o măsură excepțională, de obicei adoptată în situații excepționale sau de urgență, pentru a face față unor circumstanțe neobișnuite sau amenințări grave la adresa securității sau a ordinii publice. Cu toate acestea, chiar și atunci când este necesară, dispoziția trebuie să fie însoțită de o legislație transparentă și bine definită care să garanteze respectarea drepturilor omului și securitatea cetățenilor.

Măsurile excepționale, cum ar fi cea prevăzută în Dispoziția nr. 86 din 4 octombrie 2023, pot fi justificate în anumite circumstanțe, cum este războiul hibrid dus contra țării noastre de către Federația Rusă. Cu toate acestea, este esențial ca aceste măsuri să fie proporționale cu amenințarea și să respecte principiile statului de drept.

Ea trebuie urmată de o legislație adoptată transparent, care ulterior să ofere mecanisme adecvate de control și de contestare a acestor măsuri pentru a preveni abuzurile și deciziile arbitrarie. De asemenea, ar trebui să asigure că drepturile fundamentale ale cetățenilor, cum ar fi libertatea de exprimare, dreptul la un proces echitabil și prezumția de nevinovăție, sunt protejate în întregime.

O legislație transparentă însoțitoare trebuie să se asigure că cetățenii sunt informați în mod corespunzător cu privire la măsurile excepționale și la motivele pentru care acestea sunt adoptate. De asemenea, ar trebui să prevadă o revizuire periodică a necesității menținerii acestor măsuri, pentru a se asigura că ele rămân justificate în lumina evoluției situației.

Aici întreaga notă de opinie, elaborată de Andrei Curăraru, expert în securitate.

Share This