Tariful actual pentru energia termică livrată consumatorilor din mun. Chişinău de către SA „Termoelectrica”, aprobat de ANRE în martie 2017[1]. constituie 1122 lei / Gcal. Pentru producerea energiei termice, SA „Termoelectrica” procură gaze naturale de la SA „Moldovagaz” în baza tarifelor aprobate de ANRE. Cheltuielile privind procurarea gazelor reprezintă peste 77% din costurile incluse în tariful pentru energie termică[2] (1686,7 mln lei / 2194,5 mln lei). Respectiv diminuarea tarifelor pentru gazele naturale are un impact semnificativ asupra tarifelor pentru energia termică.

În martie 2018 ANRE a redus tariful pentru gazele naturale furnizate centralelor electrice de termoficare cu 982 lei sau 19,6% (de la 5000 lei la 4018 lei)[3]. Acest factor contribuie la reducerea cheltuielilor pentru producerea energiei termice cu 15% şi la formarea devierilor financiare. Menţionăm că ajustarea tarifelor trebuie efectuată dacă există o deviere mai mare de 3% de la costurile reglementate[4]. Hotărârea ANRE din martie 2018 privind reducerea tarifelor pentru gazele naturale nu prevede aplicarea retroactivă a noilor tarife. Contrar acestor prevederi, facturile pentru consumatorii casnici au fost recalculate retroactiv, începând cu 01.01.2018, la solicitarea publică a prim-ministrului Pavel Filip[5]. Însă pentru SA „Termoelectrica” nu a fost aplicat acelaşi principiu.

Totodată, în rezultatul analizei altor costuri incluse în tariful pentru energia termică, au fost depistate neclarităţi în privinţa justificării acestora, şi anume:

  1. Consumul propriu de energie electrică a constituit 109,2 mln kWh, sau 14,7% raportat la volumul de producere a energiei electrice pentru anul 2016[6]. Pentru comparaţie, consumul propriu de energie electrică la centrala MoldGRES din regiunea transnistreană a constituit 6,5% în anul 2014[7]. În aceste condiţii este necesară o analiză minuţioasă a modului cum se determină aceste cheltuieli la SA „Termoelectrica”;
  2. Uzura mijloacelor fixe. Valoarea uzurii mijloacelor fixe, inclusă în costurile reglementate ale SA „Termoelectrica” în octombrie 2011, a constituit 68257,7 mii lei[8]. După aprobarea noilor tarife la energia electrică (2016) şi termică (2017), valoarea uzurii constituie cumulativ 127 238 mii lei[9], fiind majorată de aproape 2 ori. Majorarea uzurii are loc în cazul efectuării investiţiilor şi/sau reevaluării mijloacelor fixe. Considerăm necesar să fie examinată minuţios justificarea cheltuielilor respective.

În contextul factorilor enunţaţi, există premise de a revizui tarifele pentru SA „Termoelectrica” atât la producerea energiei termice, cât şi celei electrice. La determinarea noilor tarife trebuie de ţinut cont şi de valoarea devierilor financiare, care s-au format după micşorarea tarifului la gazele naturale.

Totodată trebuie de menţionat că există datorii istorice ale SA „Termoelectrica” faţă de SA „Moldovagaz”, în mare parte din cauza neajustării la timp a tarifelor pentru energia termică în perioadele anterioare. Datoriile respective trebuie verificate, iar ANRE trebuie să aprobe prin hotărâre valoarea devierilor financiare formate anterior, precum şi mecanismul de compensare a acestora. Până în prezent nu există o astfel de hotărâre.

 

[1] Hotărârea ANRE nr. 109 din 17.03.2017

[2] Calculele se bazează pe informaţia publicată de ANRE în septembrie 2016 cu privire la structura tarifelor pentru energia termică şi electrică livrate de SA „Termoelectrica”. Datele publicate de ANRE în anul 2017 nu conţin informaţia respectivă.

[3] Hotărârea ANRE nr. 88 din 16.03.2018

[4] Pct. 34 din Metodologia de calculare a tarifelor pentru energia termică, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 482 din 06.09.2012

[5] https://gov.md/ro/content/premierul-pavel-filip-exista-premise-pentru-reducerea-cu-circa-20-tarifelor-pentru-gazele

[6] Calculul tarifului la producerea energiei electrice, energiei termice şi la apa de adaos de SA „Termoelectrica” pentru anul 2016; Sursa – https://bit.ly/2CDInlj

[7] Sursa – https://bit.ly/2CGm52r

[8] Idem 6

[9] Amortizarea imobilizărilor la energia termică  în 2017 – 107.712,27 mii lei (sursa – https://bit.ly/2IPhHhL), amortizarea imobilizărilor la energia electrică în 2016 – 19.525,7 mii lei (sursa – https://bit.ly/2PwrRGE).

Share This