Comunicat de presă: CCA protejează televiziunea lui Vlad Plahotniuc.

           La data de 12 februarie curent au intrat în vigoare noile prevederi ale Codului Audiovizualului care interzic retransmisia pe teritoriul Republicii Moldova a programelor cu caracter politic și militar din statele care nu au ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră. La data de 1 martie curent, începând de la ora 11:00 postul TV Prime a retransmis timp de aproape două ore programul ”Ежегодное послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию” preluat din producția postului rus ”Первый Канал”. Acest program nu a fost inclus în grila de emisie anunțată pentru ziua respectivă, la acea oră fiind anunțată emisiunea ”Модный Приговор”. Chiar dacă este un canal TV cu acoperire națională și audiențe foarte ridicate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului la ședința din 5 martie nu a sancționat postul Prime pentru încălcarea legislației. Deja acest fapt poate fi tratat ca tratament tendențios în comparație cu multe alte situații asemănătoare.

La data de 12 martie 2018, asociația Comunitatea ”WatchDog.MD” a depus o sesizare prin care a informat CCA despre cele întâmplate. Având în vedere caracterul vădit politic, unilateral și tendențios al discursului președintelui Putin, conținutul militarist și agresiv al acestuia, dar și durata mare a programului, am solicitat CCA examinarea subiectului în cea mai apropiată ședință și aplicarea sancțiunii maxime pentru această încălcare. La data de 14 martie a avut loc o nouă ședință a CCA, în cadrul acesteia nu a fost inclusă sesizarea respectivă. La data de 19 martie în adresa asociației noastre a fost expediat un răspuns din partea CCA (la 7 zile de la înregistrarea sesizării!). În scrisoarea semnată de către președintele CCA era indicat că sesizarea va fi examinată după primirea unei opinii oficiale din partea postului TV vizat. La data de 26 martie a mai avut loc o ședință a CCA în cadrul căreia, la fel, nu a fost inclusă examinarea sesizării.
Având în vedere felul în care CCA a tratat acest caz de încălcare vădită a legislației prin faptul că:

  1. ”Nu a cunoscut” despre programul vizualizat de către spectatori din întreaga țară;
  2. A așteptat să fie sesizat pentru a demara examinarea;
  3. A expediat un răspuns formalizat și nu a dat termen până la cea mai apropiată ședință pentru ca postul Prime să își prezinte opinia pe cele întâmplate;
  4. Însăși necesitatea acestei opinii este absolut neclară, ori legea este extrem de precisă și prevede un singur mod de a trata această situație – sancționarea;
  5. Nu a examinat subiectului la 25 de zile din data încălcării și 14 zile din data sesizării

    ne duce la concluzia că CCA tratează tendențios acest caz, se eschivează de la aplicarea strictă a legislație și protejează acest post TV care este deținut de către politicianul Vlad Plahotniuc.

Solicităm CCA să renunțe la această practică păguboasă, să aplice neîntârziat legislația pe cazul vizat și să trateze echidistant radiodifuzorii. Facem apel către instituțiile mass-media să monitorizeze și reflecte această situație și către organizațiile internaționale și ambasadele acreditate la Chișinău să atragă o atenție sporită felului în care își desfășoară activitatea CCA, în special într-un an electoral. Ori, tergiversarea examinării unor situații timp de o lună va putea deschid calea pentru încălcări extrem de grave din parte difuzorilor pe durata campaniei electorale, fără ca să poată fi oprite și vor influența neadecvat alegerile.

28 martie 2018

Share This